Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości stosowany jest najczęściej dla:

 

 • Obiektów biurowych,
 • Obiektów handlowo-usługowych,
 • Obiektów magazynowych. 

W leasingu nieruchomości biurowych często stosowana jest konstrukcja leasingu zwrotnego. Z punktu widzenia Klienta (korzystającego) to korzystne narzędzie finansowe, ponieważ na skutek odsprzedaży obiektu firmie leasingującej, otrzymuje on środki finansowe, które może przeznaczyć na rozwój lub inwestycje swojej firmy, a także poprawić swoją płynność finansową lub spłacić mniej korzystne kredyty.

 

Główne korzyści dla Klientów:

 

 • Możliwość długoterminowego finansowania zakupu nieruchomości lub zrefinansowania posiadanych nieruchomości,
 • Poprawa wskaźników finansowych,
 • Optymalizacja długoterminowych kosztów podatkowych,
 • Skrócenie okresu amortyzacji budynku,
 • Wykorzystanie wartości nieruchomości do wsparcia procesów inwestycyjnych przedsiębiorstwa,
 • Gwarancja odkupienia nieruchomości po zakończeniu okresu leasingu.

 

Podstawowe warunki leasingu nieruchomości:

 

W leasingu nieruchomości stosowany jest zarówno leasing tzw. operacyjny, jak i finansowy.

 • minimalna wartość transakcji to 15 mln zł,
 • okres leasingu: od 5 do 15 lat.

 

Rata leasingowa jest kalkulowana identycznie jak w przypadku kredytu tzn. zawiera w sobie część spłaty kapitału i odsetki wyliczone w oparciu o zmienną stopę WIBOR lub EURIBOR w przypadku waluty z ustaloną indywidualnie marżą.

 

Oferta finansowa leasingu nieruchomości opracowywana jest indywidualnie, zgodnie z wymaganiami Klienta, stąd warunki finansowe transakcji, poziom zabezpieczeń, a także poziom refinansowania określane są specjalnie dla każdej transakcji.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem przykładowej kalkulacji finansowej na wybraną przez Państwa nieruchomość prosimy przesłać zapytanie ofertowe.

 
x