Polityka prywatności

Zastrzeżenia prawne:

Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające serwis pekaoleasing.com.pl

„PEKAO LEASING” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

„PEKAO LEASING” Sp. z o.o. informuje i zastrzega, że informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, świadczonych usług użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom Spółki i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Wszelkie prawa do całej zawartości portalu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu internetowego pod warunkiem nie naruszania praw autorskich oraz praw rejestracji znaków towarowych należących do „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. Żadna część portalu nie może być w  celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez zgody „PEKAO LEASING” Sp. z o.o.

DANE OSOBOWE:

Administrator Twoich danych osobowych jest "PEKAO LEASING" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-950), ul. Grzybowska 53/57, (dalej: my).

Można się z nami kontaktować listownie na adres 00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26, mailowo na adres: info@pekaoleasing.com.pl, telefonicznie pod numerem 22 54 82 100 lub  powołanym przez nas inspektorem ochrony danych iod@pekaoleasing.com.pl .

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • nawiązania z Tobą kontaktu w odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe,
 • realizacji naszych usług, 
 • w odniesieniu do marketingu naszych produktów lub usług, Twoje dane mogą być przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest możliwość przedstawienia informacji o naszych usługach, przedstawienia ofert dopasowanych do Twoich potrzeb, zwiększenia sprzedaży swoich usług,
 • za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez nas oraz podmioty z grupy kapitałowej Banku Pekao SA.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach podatkowych, statystycznych, rozliczeniowych lub w celach dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Jeżeli chodzi o prowadzenie marketingu naszych produktów lub usług, Twoje dane będą przetwarzane w tym celu do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z naszych usług.

W celach marketingu produktów lub usług podmiotów trzecich Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do naszych usług Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Jeżeli chodzi o prowadzenie marketingu naszych produktów lub usług, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu produktów lub usług podmiotów trzecich jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych).

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji naszych usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingu produktów lub usług podmiotów trzecich jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z nami (podmioty z grupy kapitałowej Banku Pekao SA).

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania sądowego).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

POLITYKA COOKIES

Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych “PEKAO LEASING” Sp. z o.o.: (dalej jako "Serwis").

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

“PEKAO LEASING” wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Użytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku. Dla poszczególnych Serwisów “PEKAO LEASING” mogą być wykorzystywane różne pliki cookies. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu.

W serwisach “PEKAO LEASING” pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje cookies. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie cookies w ogóle lub wybranych cookies. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele cookies pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Jak wyłączyć obsługę cookies?

Dla przeglądarki Firefox:

 • Na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 • Następnie wybierz panel Prywatność.
 • Z menu rozwijanego elementu Program Firefox wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
 • Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
 • Wybierz okres przechowywania ciasteczek.
 • Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

Dla przeglądarki Google Chrome:

 • Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 • Wybierz Ustawienia.
 • Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 • W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
 • W sekcji Pliki cookies możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies.

Dla przeglądarki Internet Explorer 9:

 • W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 • Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

 

Domyślne blokowanie plików cookies

Blokowanie wszystkich plików cookies: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

Blokowanie tylko plików cookies innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookies innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookies na komputerze.

Domyślne zezwalanie na pliki cookies

Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookies, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.

Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookies innych firm.

“PEKAO LEASING” informuje, że w momencie połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. “PEKAO LEASING” w celach technicznych przetwarza te informacje zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

“PEKAO LEASING” oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisów, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

 
 
x