Obsługa Klienta

Infolinia: 0 800-506-441

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 17:00.

Połączenie bezpłatne

 

W celu najszybszej realizacji Państwa potrzeb prosimy o wybranie jednego z tematów, co

umożliwi skierowanie Państwa sprawy bezpośrednio do odpowiedniego działu obsługi Klienta.

 

Jeżeli chciałbyś zapytać lub dokonać zmiany w obowiązującej umowie napisz:

 

W przypadku terminowego zakończenia umowy napisz:

 

Jeżeli jesteś zainteresowany zakończeniem umowy przed terminem wybierz:

 

Jeżeli jesteś zainteresowany zawarciem umowy:

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tabelą opłat i prowizji:

 

Inspektor Ochrony Danych

Urszula Obara

iod@pekaoleasing.com.pl

 

Biuro Zarządu (adres do korespondencji):

al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

tel.: (22) 54 82 100
fax: (22) 54 82 110 

 

Siedziba rejestrowa:

ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

 

 
 
x