Dane Spółki

Biuro:

00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26

tel.: +48 22 548 21 00

fax: +48 22 548 21 10 

 

Siedziba rejestrowa:

00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57

KRS: 0000000867

NIP: 712-10-16-682

 

Kapitał zakładowy w wysokości: 241.588.600,00 złotych.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

"PEKAO LEASING" Sp. z o.o. jest Spółką zależną od Banku Pekao S.A. .

 

WŁADZE SPÓŁKI

 

Zarząd "PEKAO LEASING" Sp. z o.o.

Marta Wolańska - Prezes Zarządu

Maciej Kijo - Członek Zarządu

Bartosz Węsierski - Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza "PEKAO LEASING" Sp. z o.o.

  1. Tomasz Styczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Marek Lusztyn - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Piotr Górski - Członek Rady Nadzorczej
  4. Tomasz Kubiak - Członek Rady Nadzorczej
  5. Magdalena Zmitrowicz - Członek Rady Nadzorczej
  6. Michał Lehmann – Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
x