Czym jest leasing?

„Leasing to wygodny i elastyczny sposób finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie, a elastyczność jest jednym z kluczowych elementów budujących przewagę konkurencyjną w dzisiejszych czasach”.

Leasing, obok kredytu, jest obecnie głównym narządzeniem finansowania inwestycji. W porównaniu z kredytem, leasing jest często bardziej dostępnym instrumentem finansowania inwestycji, a niekiedy nawet jedyną możliwością rozwoju dla przedsiębiorców, w szczególności nie posiadających „twardych” zabezpieczeń, których wymagają banki przy udzieleniu kredytów. Krótki okres funkcjonowania przedsiębiorstwa ( 3-6 miesięcy) także nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy leasingu, co jest istotne dla rozwijających się, „młodych” firm.

Leasing to elastyczna forma finansowania środków trwałych. Można w ten sposób dopasować opłatę wstępną i harmonogram spłat rat leasingowych do potrzeb, specyfiki i profilu działalności przedsiębiorstwa. W przypadku działalności sezonowej warto wprowadzić do umowy leasingu harmonogram sezonowy, np. płatności kwartalne czy półroczne. Dobrym rozwiązaniem skierowanym przede wszystkim dla firm transportowych jest wprowadzenie do harmonogramu pierwszej niższej raty miesięcznej. Takie rozwiązanie daje czas przedsiębiorcy na to, aby przedmiot leasingu sam zaczął „zarabiać na swoje opłaty”. Leasing umożliwia elastyczne dopasowanie wartości wykupu do wielkości rat harmonogramu spłat. Im wyższa wartość wykupu, tym niższe miesięczne obciążenia leasingowe. Należy jednak pamiętać, że w umowach leasingu operacyjnego minimalna wartość wykupu przedmiotu uzależniona jest od stawki amortyzacji finansowanego środka trwałego oraz okresu umowy leasingu.

Najważniejsze zalety leasingu dla Korzystającego :

  • niski udział środków własnych w początkowym etapie inwestycji – na początkowym etapie inwestycji udział wymaganych środków własnych przedsiębiorcy może być niższy w porównaniu z kredytem ( w przypadku takiej woli przedsiębiorcy). Wynika toz prostego faktu, że przez cały okres trwania umowy leasingu firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu leasingu – wpływa to na zmniejszenie ryzyka transakcji po stronie finansującego, w przypadku konieczności wypowiedzenia umowy leasingu, bowiem zaangażowany kapitał może pokryć ze sprzedaży środka trwałego, stąd kalkulacja opłaty wstępnej może być niższa,
  • uproszczona procedura – w porównaniu z procedurą kredytową wiele firm leasingowych proponuje uproszczoną ścieżkę wnioskowania o przyznanie środków na inwestycję. Czas oczekiwania na udzielenia finansowania standardowo jest krótszy.
  • szeroki zakres produktów dodatkowych - firmy leasingowe oferują również dodatkowe produkty, w tym atrakcyjne ubezpieczenie, karty paliwowe, rabaty w salonach samochodowych.

 
x